Manga nói về một cô gái vui tính làm dịch vụ giặt ủi