Manga “ hành động chiến đấu tâm linh” sẽ ra mắt trên tạp chí Comic Beam vào ngày 12 tháng 07