Phiên bản Maruko-chan đầu vuông sẽ trở lại trên tạp chí Grand Jump vào ngày 19 tháng 10