Vào ngày 28 và 29 tháng 6, blog của Isayama tràn ngập hàng ngàn lời đe dọa có cùng một nội dung rằng tác giả sẽ bị tấn công và sát hại. Nguyên nhân được cho là do xích mích giữa các fan Nhật Bản và Hàn Quốc

Click để đọc thêm…