Manga mới xoay quanh 3 thành viên trong một câu lạc bộ võ judo, đã được ra mắt vào thứ hai