Hata hiện đang vẽ arc cuối của manga Hayate, và thực hiện series Ad Astra per Aspera