Manga xoay quanh một sinh viên nghèo chuyển đến sống tại một thị trấn với những người dân kỳ lạ sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 09