Series về một nhà thám hiểm người Trung Quốc trong chuyến hành trình đến Nhật Bản tìm phương thuốc trường sinh bất lão ra mắt vào tháng này.