Tác giả của bộ Ga-Rei viết một cốt truyện “hành động chiến đấu” mới mở màng với cuộc gặp gỡ giữa một cậu bé và một cô gái, sự thay đổi của thế giới.