Diễn viên lồng tiếng cho Lucy – Aya Hirano – cũng chia sẻ hình bìa này.