Artist Sayuki sẽ vẽ một series manga về cô gái được tái sinh trong thế giới mới đầy bí ẩn!