Light novel Gamers! của Sekina Aoi được chuyển thể thành manga