Tạp chí Harta của Kadokawa số 45 đã thông báo vào thứ năm rằng tác giả Asaki Nakama sẽ tiếp tục thực hiện manga Kanimega Dai Sessen! (Kanimega Big Close Combat!)