Jong Gu Zee sẽ vẽ trong Bingle Bingle Bassan về cô gái người Hàn Quốc ở chung phòng với cô bạn người Nhật Bản.