Số tháng 11 của tạp chí Monthly Gundam Ace, được Kadokawa Shoten phát hành vào thứ 6 tới, sẽ đăng chương cuối của Stage:1 trong manga Mobile Suit Gundam U.C. 0094: Across the Sky (tác giả Hiyon Katsuragi). Tạp chí cũng cho hay “giai đoạn tiếp theo” sẽ bắt đầu vào ngày 26/10/2015. Tuy nhiên, số tiếp theo của Monthly Gundam Ace sẽ ra mắt vào ngày 26/10/2014 (tạp chí được phát hành vào ngày 26 hàng tháng).

Click để đọc thêm…