Vol. 5 của Jump X [Kai] thuộc Shueisha được một in thêm để phân phối đến các cửa hàng vào ngày 24 tháng 11. Số phát hành đã được phân phối vào 10/11, nhưng đã được bán hết trên khắp Nhật Bản.

Số ra lần này đặc biệt có sự ra mắt của Shaman King 0 của Hiroyuki Takei, một series manga ngắn xoay quanh các nhân vật khác nhau từ series Shaman King của Takei trước đó.

Click để đọc thêm …