Shueisha vừa thông báo sẽ hợp nhất hai tạp chí manga seinen Bussiness Jump và Super Jump thành một cuốn tạp chí hai tuần một kỳ vào mùa thu năm nay.

Bussiness Jump sẽ kết thúc 5/10, Super Jump sẽ kết thúc 12/10, đồng thời phát hành riêng một tạp chí hàng tháng trong năm nay

Click để đọc thêm…