Phó Giám đốc Shonen Manga Group cho biết “chúng tôi chắc chắn” rằng phần tiếp theo manga “Nura: Rise of the Yokai Clan” sẽ ra mắt bản tiếng Anh.

Sasaki lưu ý rằng “Nura: Rise of the Yokai Clan” sẽ kết thúc phát hành nhiều kì trong số thứ 30 của Shonen Jump. Tuy nhiên, “Aoi Rasen-Jō Saishū Kessen” phần tiếp theo sẽ xuất hiện trong phụ phẩm Jump Next!

Click để đọc thêm…