Chủ đề thứ 42 năm nay của tạp chí Shonen Jump Hàng tuần do Shueisha phát hành thông báo vào hôm thứ bảy rằng sáu họa sĩ manga shonen “huyền thoại” mỗi người sẽ đóng góp một manga one-shot.

Các “huyền thoại” gồm những mangaka …

Click để xem thêm…