Kỳ thi đại học là một trải nghiệm khiến chúng ta căng thẳng, mệt mỏi như đứt từng sợi dây thần kinh.