Bắt đầu vào năm tới, dịch vụ này sẽ sẵn sàng để cung cấp cho tất cả các hành khách trên các chuyến bay quốc tế của Japan Airlines

Mỗi hành khách sẽ được cấp quyền truy cập để đọc các tựa đề manga của Shogakukan bằng cách sử dụng màn hình ở phía trước mỗi ghế ngồi.

Click để đọc thêm…