Họa sĩ đã ra mắt manga Batman and The Justice League vào thứ hai