Anime dựa trên light novel của tác giả Yuuri Eda ra mắt vào tháng tư