Sau một loạt các sản phẩm k-on-titan">Attack on Titan độc đáo cũng như… lạ đời từ nhiều hãng khác nhau, lần này tới lượt SCMart trình làng sản phẩm mắc treo quần áo rất ư sáng tạo có hình ngực các nhân vật trong series.

Click để đọc thêm…