NXB Sansai Books sắp phát hành một cuốn sách máy tính cá nhân có tên gọi là Kawaii Security sử dụng các hình minh họa và manga để thể hiện các virus máy tính

Click để đọc thêm…