Dự kiến sẽ có phụ kiện, quần áo và văn phòng phẩm.