Chukei, một công ty thuộc Kadokawa Group Publishing, đã phát hành một cuốn sách dạy hóa học trong đó có các nhân vật trong manga hài lứa tuổi phổ thông Lucky Star của Kagami Yoshimizu.

Ví dụ Phụ lục của cuốn sách có in một bảng tuần hoàn được trang trí bởi rất nhiều tấm hình các nhân vật Lucky Star.

click để xem thêm