Manga kể về một tay súng cô đơn tìm kiếm người anh của mình ra mắt vào năm 2007