Enma Kozato là học sinh mới chuyển đến trường trung học Namimori, một người khá trầm lặng và nhút nhát. Enma là Boss nhà Simon và đã từng học ở trường trung học Shimon, nhưng cậu và gia đình đã chuyển tới Namimori sau khi khu vực của họ xảy ra động đất…