Một cô gái mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, với vẻ ngoài tự tin và quá hoàn hảo đến mức mà nam chính của chúng ta phải tự nói trong lòng rằng “Khi ở bên Nishino, cô ấy quá hoàn hảo làm cho thất bại của mình tăng bội phần”