Khi mới xuất hiện trong Hỏa phụng liêu nguyên, Tôn Sách gần như trắng tay. Cha mất, gia tộc phân tán. Kẻ thù sát phụ vẫn nhởn nhơ trước mắt. Mười bảy tuổi đã phải gánh trọng trách phục hưng gia tộc. Y chấp nhận khuất thân dưới trướng Viên Thuật, một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm một con cờ cho kẻ khác lợi dụng, chỉ chờ một ngày Tôn gia có thể ngẩng cao đầu.