Satsuki, để có thể đọc trọn 78 chương truyện này, dường như em phải sử dụng hết tất cả số dũng khí mà mình đã tích cóp được trong hơn hai mươi năm nay. Dù vậy, em vẫn không đủ can đảm để thừa nhận chương cuối cùng của nó. Bởi vì, đối với em, đó là một nỗi đau mà em không bao giờ muốn đối diện. Nỗi đau của em đến từ anh.