“Tớ chọn bơi ngửa vì tớ có thể nhìn thấy bầu trời…
Điều đó làm tớ không còn sợ hãi nữa…

– – Makoto Tachibana – –