Bộ truyện được lấy bối cảnh từ thế kỷ 19 ở nước Anh – là thời đại con người tiến lên một bước công nghiệp mới của toàn nhân loại . Và khi đọc bộ truyện này , cảm giác hoàn toàn khác khi đọc những bộ manga Nhật khác . Chính là cảm nhận rất Mỹ , rất cổ kính !