Chiếc vỏ bằng nhựa này sẽ trở thành 1 cái khung cho chiếc Smartphone của bạn khi cánh cửa được mở

Nhà sản xuất Gourmandise sẽ bán chiếc vỏ iPhone có hình dạng giống như Cánh Cửa Thần Kỳ trong Doraemon. Phía sau của chiếc vỏ khi được mở ra cũng như 1 “Cánh cửa thần kỳ” thật sự có thể dẫn bạn đến bất cứ nơi nào muốn như trong Manga.

Click để đọc thêm…