Phim dựa trên manga shōjo của Ayuko Hatta, sẽ được phát sóng vào 28 tháng 05.