Các nhà bán lẻ Seibunkan, Presepe và e alamode của Nhật sẽ phân phối số lượng có hạn volume 13 của manga k-on-titan">Attack On Titan (tác giả Hajime Isayama) với một đĩa DVD anime vào ngày 9/4/2014, được biết anime sẽ mô tả một câu chuyện khác về Đội thực tập sinh số 104.

Click để đọc thêm…