Manga Demon’s Plan sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 11, manga Orego Rasso sẽ vào ngày 28 tháng 11