Xa xa về phía Tây, qua đại dương mênh mông, có một vùng đất tên là Vinland, một vùng đất phì nhiêu và ấm áp, nơi mà những kẻ săn nô lệ và ngọn lửa chiến tranh chưa từng chạm đến