Đây là một bộ truyện rất tuyệt vời, vẽ đẹp, nội dung thì khỏi phải bàn nữa. Không có ai là hoàn hảo, Vampire và con người sống hòa hợp với nhau, chính nghĩa luôn thắng. Nói chung là rất tuyệt, mọi người nên đọc qua nó một lần.