câu chuyện thường ngày của 3 quái nhân cùng những người bạn tại Café Bohneur trên đường số 3