Nội dung kể về cuộc đời Punpun từ lúc còn là một teen boy cho đến khi “trưởng thành”.