“Giả sử như có vương quốc của những giải băng bịt mắt, liệu họ có biết mình đang không nhìn thấy gì không nhỉ? Dải băng bịt mắt của tôi….đôi khi bị rơi ra……”