Kingdom là câu chuyện kể về hai cậu bé mồ côi với mơ ước trở thành đại tướng quân, dương danh thiên hạ.
Khi ấy cũng là lúc chiến trường mở ra trên toàn cõi Trung Hoa.