setting khá lạ và độc, thay vì con người dùng súng đạn bắn giết thì súng đạn giờ đây lại thành thần dược chữa được mọi vết thương nhưng không hiểu từ đâu lòi ra 1 loại virus mới súng không chữa được