another masterpice by NAGASAKI Takashi and URASAWA Naoki, good story, good art. Nói chung trong các tác phẩm của Naoki thì đây có thể coi là rối rắm nhất