[Preview] Aria – Amano Kozue

December 13, 2016 | | Manga

Bối cảnh của truyện là vào thế kỷ thứ 24 sau khi Sao Hỏa đã được biến đổi địa khai hóa phù hợp với sự sống và được đặt tên lại với tên là Aqua, cốt truyện xoay quanh cô gái tên Mizunashi Akari, cô là người chèo thuyền gondola.