Đầu tiên là những chiếc bùa may mắn được đúc khuôn với kim cương giả, hứa hẹn sẽ tô điểm cho chiếc cặp của bạn. Trong số ấy có một mẫu thiết kế khiến ta nhớ tới chiếc hộp biến hình Crisis Moon trong season 4 của anime Sailor Moon mang tên Super Sailor Moon S. Giá bán lẻ là 1.260 yên (khoảng 273.000 VNĐ)

Click để đọc thêm…