Phim được chiếu tại Nhật vào ngày 17 tháng 06 và lên màn ảnh rộng tại Mỹ vào thứ 6.