Tạp chí Jump Kai công bố Hiroyuki Takei sẽ cho ra mắt Shaman King-Flowers-, phần tiếp theo của series Shaman King. Nhân vật chính của manga này sẽ là Asakura Hana, con trai của nhân vật chính Yo Asakura trong manga gốc
Click để đọc thêm…